guest-exhibition-media guest-exhibition-media

Στους Μύλους της Μακεδονίας και της Θράκης: Νερόμυλοι, Νεροπρίονα, Νεροτριβές, Μαντάνια στην Παραδοσιακή Κοινωνία
5441_.jpg
Γουδί και γουδοχέρι
Φωτογραφική Λήψη
Ημ/νία : 2003 - 0
Κωδικοί : 5441, 18669
Περισσότερα..
5442_.jpg
Ξύλινα αντικείμενα κρούσης
Φωτογραφική Λήψη
Ημ/νία : 2003 - 0
Κωδικοί : 5442, 18670
Περισσότερα..
5444_.jpg
Έκθεση υδροκίνησης ΛΕΜΜ-Θ
Φωτογραφική Λήψη
Ημ/νία : 2003 - 0
Κωδικοί : 5444, 18672
Περισσότερα..
5448_.jpg
Δοκάνα
Φωτογραφική Λήψη
Ημ/νία : 2003 - 0
Κωδικοί : 5448, 18676
Περισσότερα..
5450_.jpg
Γουδί και γουδοχέρι
Φωτογραφική Λήψη
Ημ/νία : 2003 - 0
Κωδικοί : 5450, 18678
Περισσότερα..
5451_.jpg
Γουδοχέρι
Φωτογραφική Λήψη
Ημ/νία : 2003 - 0
Κωδικοί : 5451, 18679
Περισσότερα..
 
 
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. |   Powered by:       |  All rights reserved